Avís Legal

OBJECTE

El present avís legal regula l’ús del lloc web (DOMINIO), del que és titular MONTILINE 14 SL (el que serà EL PROPIETARI DE LA WEB).

Navegar per la pàgina web EL PROPIETARI DE LA WEB li atorga la condició d’USUARI de la mateixa, i comporta la plena acceptació, sense cap tipus de reserva, de totes i cada una de les condicions publicades en aquest avís legal, tenint en compte que aquestes condicions podrán ser modificades sense notificació prèvia per part de EL PROPIETARI DE LA WEB, i es podrà procedir a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per tant, serà recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de voler accedir-hi i fer ús de la informació i els serveis que ofereix aquesta pàgina.

Segons la llei, l’usuari haurà de fer-ne un ús correcte; caldrà contemplar la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal; i haurà de respondre davant EL PROPIETARI DE LA WEB o tercers, de qualsevol dany o perjudici que es podés produïr com a conseqüència del mal ús o incompliment de la llei.

Estarà prohibida qualsevol utilització diferent a l’autoritzada, i el PROPIETARI DE LA WEB podrà denegar o retirar l’accès i l’ús en qualsevol moment..

IDENTIFICACIÓ

EL PROPIETARI DE LA WEB, en cumpliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, li informa que:

 • La seva denominació social és: MONTILINE 14 SL
 • El seu CIF és: B25623232
 • El seu domicili social es troba a: Carrer del Pi, 5. – 25737 – FORADADA – LLEIDA

COMUNICACIONS

Per a poder comunicar-se amb nosaltres, disposem de diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 • Tel: 902104931
 • Email: info@montiline.com

Totes les notificacions i comunicacions entre usuaris i PROPIETARI DE LA WEB es consideraran vàlides, a tots els efectes, quan es realitzin a través dels mitjans indicats anteriorment.

CONDICIONS D’ACCÈS I ÚS

Aquesta web és gratuïta, i els seus serveis són de lliure accès. No obstant, EL PROPIETARI DE LA WEB pot condicionar l’ús d’alguns dels seus serveis.

L’usuari garantirà la autenticitat i actualitat de totes les dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB, éssent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que pugui realitzar.

Així mateix, l’usuari es comprometrà a fer un ús adequat dels continguts i serveis de EL PROPIETARI DE LA WEB, tenint en compte que NO PODRÀ:

 • Difondre continguts del.lictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 • Introduïr a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions que puguin alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys als documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de EL PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com, obstaculitzar l’accès d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals, EL PROPIETARI DE LA WEB ofereix els seus serveis..
 • Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o àrees restringides dels sistemes informàtics de EL PROPIETARI DE LA WEB o de tercers, i extreure’n informació.
 • Vulnerar els drets de propietat intel.lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de EL PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.
 • Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 • Reproduïr, copiar, distribuïr, posar a disposició de, o altres formes de comunicacions públiques, modificar continguts, a menys que es tingui l’autorització del titular dels corresponents drets i ho permeti la llei.
 • Recollir dades amb finalitat publicitària o fer-ne ús per a comunicacions de tipus comercial sense consentiment previ.

Tots els continguts d’aquesta web, com textos, fotografies, imatges, gràfics, iconos, tecnologia, sofware, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat de EL PROPIETARI DE LA WEB,i l’usuari només en podrà fer ús del que és estrictament necessari. .

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquesta pàgina web podran visualitzar els continguts i efectuar, en el seus cas, còpies privades autoritzades, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal.lin a servidors conectats a altres xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació

Tanmateix, totes les marques, noms comercials o trets distintius de qualsevol tipus que apareguin al lloc web són propietat de EL PROPIETARI DE LA WEB, sense que l’usuari tingui cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts o qualsevol acte que no hagi estat autoritzat pel titular dels drets d’explotació, estarán prohibits.

L’establiment d’un hiperenlace no implica en cap cas, l’existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web que s’estableixi; ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB i els seus continguts o serveis.

PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de l’ús que cada usuari faci dels materials que tingui al seu abast en aquesta pàgina ni de les actuacions que realitzi amb els mateixos.

EXCLUSSIÓ DE GARANTÍES I DE RESPONSABILITAT EN L ‘ACCÈS I LA UTILIZACIÓ

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat exclusivament informativa, i  no es garanteix plenament l’accès a tots els continguts, ni a l’anàlisi exhaustiu, correcció, vigència o actualitat; ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat per danys o perjudicis, siguin de la naturalesa que siguin, que derivin de:

 • La imposibilitat d’ accès al lloc web o la falta de veracitat, exactitut, exhaustivitat y/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis o defectes de qualsevol tipus de contingut transmés, difós, enmagatzemat, posat a disposició, al que s’hagi accedit a través d’aquest lloc web o dels serveis que ofereix.
 • La presència de virus o d’altres elements dels continguts que puguin alterar els sistema informàtic, els documents electrònics o les dades dels usuaris.
 • L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos de tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte d’aquest lloc web. En particular i com exemple, PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin els drets de propietat intel.lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge; així com, la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat ilícita.

També, PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no estigui directament gestionada pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és, exclusivament, la d’informar a l’usuari de l’existència d’altres fonts susceptibles i d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web.  PROPIETARI DE LA WEB no garantitza ni es responsabilitza del funcionament o accesibilitat dels llocs en xarxa; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos; per la qual cosa, tampoc serà responsable dels resultats obtinguts. PROPIETARI DE LA WEB tampoc es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ ACTIVITATS DE CARÀCTER ILÍCIT

En cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que es dónen fets o circumstàncies que revelin el caràcter ilícit de l’ús de qualsevol contingut i/ o realització d’alguna activitat en les pàgines web incloses o accesibles a través d’aquest lloc, haurà d’enviar una notificació a PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que tinguin que ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha de considerar una guía sense cap propòsit de validesa legal.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regirán per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el Castellà.